Altijd het beste advies Grootste assortiment van Huizen Online bestellen tot de laatste dag Snel afhalen Voldoende voorraad

Veilig vuurwerk afsteken

1. Gebruiksaanwijzing

Lees vooraf de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Door de instructies op te volgen kun je van het vuurwerk genieten.

Sommige vuurwerksoorten hebben speciale instructies. Bijvoorbeeld bij twee lonten, omdat het vuurwerk kan smeulen en alsnog af kan gaan. En bepaalde vuurwerksoorten mag je niet bij hoge gebouwen, bomen etc. afsteken, omdat het vuurwerk tegen deze objecten terug kan kaatsen naar het publiek.

2. Gebruik een vuurwerkbril

Oogletsel komt helaas nog vaak voor bij het afsteken van en kijken naar vuurwerk. Zelfs als je kleine kruitdeeltjes in je ogen krijgt kan dit flinke irritatie geven. Oogletsel kan voorkomen worden door het dragen van een vuurwerkbril. Adviseer je klanten om vuurwerkbrillen voor zichzelf, maar ook voor de toeschouwers mee te nemen.

Als je geen vuurwerkbril draagt zou je eigenlijk binnen van achter het raam moeten gaan kijken. Draag je al een gewone bril? Dat is niet voldoende. Je gewone bril dekt namelijk een te klein deel van je ogen af. Een gewone bril met glazen van glas is zelfs extra gevaarlijk bij het afsteken van- en kijken naar vuurwerk vanwege het risico op glassplinters in je ogen. Doe daar dus een vuurwerkbril overheen.

3. Hou je aan de veiligheidsafstand

De veiligheidsafstand (voor jou en je publiek) is meestal 8 meter bij cat. F2.

4. Plaats het vuurwerk op een vlakke ondergrond

Meestal moet je vuurwerk op een vlakke ondergrond plaatsen. Bekijk goed wat de onderkant van het vuurwerk is, die moet op de vlakke ondergrond gezet worden. De (verplichte) pijl op het vuurwerk die de schietrichting aangeeft kan hierbij helpen. De tegenovergestelde kant is de onderkant.

5. Let op de pictogrammen over de kijkrichting

Let op de pictogrammen op het vuurwerk die iets melden over de kijkrichting. Bijvoorbeeld bij een V-Shape (de tubes zijn dan gemonteerd in V-vorm) staat meestal de optimale kijkrichting vermeld. Houd ook rekening met de schietrichting en zorg dat er geen obstakels in de schietrichting staan.

6. Gebruik het vuurwerk alleen buitenshuis

Bijna al het consumentenvuurwerk mag alleen buiten gebruikt worden. Het meeste consumentenvuurwerk heeft te veel kracht en kan binnenshuis grote schade en brand aanrichten. Bovendien kunnen de omstanders zich dan niet terugtrekken op de veiligheidsafstand, waardoor ze gewond kunnen raken. Fop- en schertsvuurwerk mag soms wel binnen gebruikt worden, bijvoorbeeld Christmas crackers.

7. Vind de lont en maak deze recht.

Lokaliseer de lont en maak deze recht zodat hij gemakkelijk aan het uiteinde aan te steken is. Mensen die met hun hoofd boven het vuurwerk hangen om het lontje te zoeken en aan te steken lopen een groot risico. Het vuurwerk kan eerder af gaan dan je verwacht. Als je in het donker afsteekt, kun je de lont soms moeilijk vinden. Doe dit daarom van te voren en neem een zaklamp mee.

8. Steek vuurwerk met gestrekte/lichtgebogen arm af

Dit is om te zorgen dat je lichaam en je hoofd zo ver mogelijk bij het vuurwerk vandaan zijn als je het afsteekt, als het vuurwerk eerder af gaat dan je denkt. Zorg dat je je nooit met lichaamsdelen (zeker niet met je hoofd!) boven het vuurwerk of in de schietrichting ervan bevindt. Ernstig letsel kan hiermee voorkomen worden. Gebruik een aansteeklont om het vuurwerk aan te steken (daarmee kun je het beste de lont aan het uiteinde aansteken).

9. Steek nooit meerdere stukken tegelijk af

AIs je meerdere stukken vuurwerk aansteekt heb je geen tijd om je naar de minimale veiligheidsafstand terug te trekken. Het eerste stuk gaat dan al af terwijl jij ernaast zit om een ander stuk af te steken. Dat kan ernstig letsel opleveren. Daarnaast weet je niet Of al het vuurwerk wel netjes blijft staan, of dat er niet een omvalt, die ook andere stukken laat omvallen. Het gevolg is dat de omgevallen stukken vuurwerk in het publiek gaan schieten.

10. Hou brandend vuurwerk niet in de hand

Houd brandend vuurwerk niet in de hand, tenzij dit wordt vermeld op het etiket. Consumentenvuurwerk is erg krachtig. Als je dit in de hand houdt terwijl dit niet mag, heb je grote kans op een verwonding. De veiligheidsafstand van 8 meter haal je natuurlijk nooit als je het vuurwerk in de hand houdt.

11. Zorg dat je nuchter bent tijdens het aansteken

Zorg dat je nuchter bent als je vuurwerk gaat afsteken. Dat is in het belang van jou en je publiek.

12. Steek nooit beschadigd vuurwerk af

Beschadigd vuurwerk kan onverwachte effecten opleveren die ernstig letsel kunnen veroorzaken. Is het vuurwerk beschadigd en is er kruit zichtbaar? Of ging de lont uit en is er geen reservelont? Niet afsteken, in een bak water zetten en afvoeren als huisvuil of in de chemobox.

Laat je kinderen nooit op Nieuwjaarsochtend vuurwerk afsteken dat niet is afgegaan. Dit is zeer gevaarlijk. Zet het in een bak met water en voer het af als huisvuil Of in de chemobox.

13. Probeer overlast te voorkomen

Steek je vuurwerk op een geschikte plek af. Dus niet in de buurt van dieren, een dierenasiel of een paardenstal (dieren worden vaak angstig van vuurwerk), niet bij een winkelcentrum waar nog winkels open zijn (winkelend publiek is niet bedacht hierop en kan enorm schrikken) en ook niet voor het huis van je zieke buurman, waarvan je kan begrijpen dat hij zich enorm ergert aan dat geknal. Zo zijn er nog wel meer plekken te bedenken waar je beter geen vuurwerk kunt afsteken. Richt geen vernielingen aan met vuurwerk. Hiermee verknal je het fijne feestelijk imago van vuurwerk.